کارشناسان حوزه اموزش

 

 

 

 

کارشناس فارغ‌التحصیلان

 

 

 

 

پریسا ایوب زاده

 

 

 

 

 

امور دانش‌آموختگان پودمانی

 

 

 

مهرداد سیفی

 

 

امور دانش‌آموختگان ترمی

 

 

 

امور کلاسها

 

 

 

مهرداد صیفی

 

 

 

 

 

 

امور مالی

 

نفیسه عربی

 

 

 

سمیرا احمدی

 

 

 

 

ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0