فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه

در حوزه دانشجویی و فرهنگی فعالیتهای فوق برنامه شامل انجمن حسابداری، کانون عکاسی، کانون تاتر و برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی .

ازدیگر فعالیتهای این حوزه اردوهای بسیج (اردوهای جهادی) تفریحی و علمی - فرهنگی همچنین خدمات رفاهی شامل اعطای وام دانشجویی، تخفیفات شهریه دانشجویی ، عقد قرارداد با مراکز و سازمانها(استخر، سینما، شهربازی، اماکن تفریحی و...) جهت استفاده دانشجویان از امکانات رفاهی مراکز فوق با تخفیفات ویژه می‌باشد.

ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0