دفتر کار آفرینی

اطلاعات دفتر کارآفرینی

 

اساتید کارآفرینی:

  • استاد مجدی
  • استاد  سیدین

ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0