دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت

 

بنام خالق

 

دانشگاه مرکز اصلی تولید علم و فناوری، تربیت افراد متخصص و انجام پژوهش‌های

عملی است. تحقیقات دانشگاهی که در دو زمینه نظری و عملی به انجام می‌رسد

از یک سو موجبات افزایش غنای دانش بشر گردیده و از سوی دیگر به حل مشکلات

جوامع کمک می‌نماید. از اینرو بنظر می‌رسد ارتباط دانشگاه با صنعت می‌تواند نقش

مهمی در پیشبرد این موضوع داشته باشد. در این راستا دفتر ارتباط با صنعت

مرکز علمی کاربردی مالیاتی مشهد در سال 1393 با

هدف افزایش ارتباط سیستمی بین دانشگاه و جامعه تشکیل گردید.

 

در حال حاضر این دفتر در زمینه‌های زیر فعالیت می‌نماید: 

1- ساماندهی کارورزی دانشجویان

2- جمع‌آوری بانک اطلاعاتی از شرکت‌ها و صنایع مختلف

3- هماهنگی و ارتباط موثر با صنایع مختلف به منظور معرفی کارآموز و نیروی کار متخصص

4- هماهنگی بازدیدهای علمی مرتبط با اهداف گروههای آموزشی

5- نظارت بر برگزاری کلاس‌های کارگاهی و راهنمای انجام پروژه‌های دانشجویی

 

اهداف و برنامه‌های پیش رو:

دفتر ارتباط با صنعت علاوه بر موارد ذکر شده انجام فعالیتهای زیر را نیز در دستور کار خود قرار داده است:

1- تعمیق ارتباط بین دانشگاه و صنعت از طریق اخذ اولویت‌های تحقیقاتی از سازمانها و مراکز علمی و

صنعتی و اجرایی نمودن آن توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه

2- برگزاری دوره‌های کوتاه مدت تخصصی جهت دانشجویان رشته‌های مختلف با دعوت از فعالان صنعت

و دانشگاه

3- برگزاری بازدیدهای علمی از صنایع مختلف با همکاری دانشگاه و بصورت آزاد.

4- ایجاد برد ارتباط با صنعت به منظور اطلاع‌رسانی رشته‌ای و شغلی و کمک به اشتغال دانشجویان

امید است دفتر ارتباط با صنعت بتواند با یاری خداوند و حسن توجه همکاران موسسه نقش موثری در

افزایش بهره‌وری آموزشی دانشجویان داشته باشد.

ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0