انتصاب آقای صادقی راد ریاست محترم دانشگاه به عنوان عضو شورای انظباطی دانشجویان استان

 طی حکمی جناب آقای حمید صادقی راد ریاست محترم مرکز به عنوان عضو شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی استان منصوب شدند.

 

 

اضافه کردن نظر


ورود به سایتمنوی اصلی سایت.

ngimg0